Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

คำถามที่พบบ่อย

  • Smartfinn คืออะไร?
  • การขายฝากอสังหาริมทรัพย์คืออะไร?
  • การขายฝากอสังหาริมทรัพย์ถูกกฎหมายหรือไม่?
  • การขายฝากต่างจากการจำนองอย่างไร?
  • ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ขายฝาก
  • ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ซื้อฝาก
  • ค่านิติกรรมกรมที่ดินของการขายฝาก

บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

เลขที่ 9 อาคารจีทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

• • • • • •

Platform Matching