Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

คำถามที่พบบ่อย

  • Smartfinn คืออะไร?
  • การขายฝากอสังหาริมทรัพย์คืออะไร?
  • การขายฝากอสังหาริมทรัพย์ถูกกฎหมายหรือไม่?
  • การขายฝากต่างจากการจำนองอย่างไร?
  • ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ขายฝาก
  • ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ซื้อฝาก
  • ค่านิติกรรมกรมที่ดินของการขายฝาก
  • ประเภทของอสังหาฯ ที่ขายฝากได้
  • ขายฝากกับสมาร์ทฟินน์ เป็นการกู้เงินในระบบหรือนอกระบบ?
Platform Matching