Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

วันที่ประกาศขายฟาก

19 Nov 2021

ปิดประมูลภายใน

0.25

ชั่วโมง

  • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  • 385
  • 29
  • ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 01019
  • พื้นที่ 1 ไร่
  • มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 5,680,000บาท
  • ระยะเวลาขายฝาก 2 ปี

บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

เลขที่ 9 อาคารจีทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

• • • • • •

Platform Matching