Platform Matching

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

วันที่ประกาศขายฟาก

23 Aug 2021

ปิดประมูลภายใน

0.25

ชั่วโมง

 • ที่ดินเปล่า
 • 551
 • 29
 • ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00935
 • พื้นที่ 1 งาน 33 ตารางวา
 • มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 6,380,000บาท
 • ระยะเวลาขายฝาก 1 ปี
 • ข้อมูลรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 • ใกล้สวนสาธารณะ
 • ใกล้แหล่งชุมชน
 • ร้านค้า

บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

เลขที่ 9 อาคารจีทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

• • • • • •

Platform Matching