Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

"ลงทุนผ่านสมาร์ทฟินน์"

ช่องทางเพิ่มผลตอบแทนรูปแบบใหม่

ด้วยทรัพย์สินที่ผ่านการคัดกรองเป็นอย่างดีรับผลตอบแทนสูงมีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและบริการตลอดสัญญา

 • Smart Choice การลงทุน ขายฝาก ที่มี อสังหาริมทรัพย์ มูลค่าสูง ค้ำประกัน
  Smart Choice

  การลงทุนที่มีอสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูงค้ำประกัน

 • Smart Return อัตราผลตอบแทน ขายฝาก สูง 9 - 12% ต่อปี
  Smart Return

  ด้วยอัตราผลตอบแทนสูง 9 - 12% ต่อปี

 • Smart Decision ประเมินทรัพย์สิน ขายฝาก โดย บริษัทประเมิน ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต
  Smart Decision

  ประเมินทรัพย์สินโดยบริษัทประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต

คำนวณผลตอบแทนการลงทุน

คำนวณผลตอบแทน
ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับ ลงทุน


 • ติดต่อเพื่อลงทุน ขายฝาก กับ smarfinn
  ติดต่อเพื่อลงทุน
 • เตรียมเอกสาร เช็ค และนัดทำสัญญา ขายฝาก ภายใน 10 วัน
  เตรียมเอกสาร - เช็คและนัดทำ สัญญาขายฝากภายใน 10 วัน
 • ทำสัญญาขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ชำระเงินส่วนที่เหลือ รับโฉนดที่ดิน
  *ทำสัญญาขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน *ชำระเงินส่วนที่เหลือ *รับโฉนดที่ดิน

ลงทุนผ่านสมาร์ทฟินน์

วิธีขายฝาก กับ Smartfinn


Created by SMARTFINN

" Smartfinn สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs "


Created by SMARTFINN

 • ลงทุนกับสมาร์ทฟินน์ดีอย่างไร
 • ขั้นตอนการลงทุนและเอกสารที่ต้องจัดเตรียม
 • เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ(Term of Use)
Platform Matching