Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

ขายฝากที่ดินต่ออายุสัญญาเพิ่มได้ไหม ถ้าต่อสัญญาไม่ได้ต้องทำยังไง?

ขายฝากที่ดินต่ออายุสัญญาเพิ่มได้ไหม ถ้าต่อสัญญาไม่ได้ต้องทำยังไง?

การทำขายฝากที่ดินเป็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้วงเงินที่สูงยังคงมีสิทธิ์ในการใช้ที่ดิน สามารถขยายสัญญาได้ ตามระยะเวลาในการไถ่ถอนตามที่ผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากตกลงกัน ซึ่งจะต้องไม่เกิน 10 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด แต่จะมีบางกรณีที่ผู้ขายฝากทำสัญญาขายฝากที่ดินไว้กับผู้รับซื้อฝาก ใกล้ครบกำหนดสัญญาแล้วจะขอต่ออายุสัญญาเพิ่มได้ไหม? หรือบางคนไม่มีเงินมาไถ่ถอนโฉนดจากการขายฝากที่ดินทำอย่างไร? ไม่อยากให้ที่ดินของเราตกเป็นของผู้ซื้อฝากด้วย ถ้าเกิดกรณีแบบนี้ จะต้องทำยังไง? สมาร์ทฟินน์จะพาไปไขข้อสงสัยกัน

 

 

ระยะเวลาสัญญาขายฝากที่ดินกำหนดไว้กี่ปี?

     ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ไม่เกิน 10 ปี

 

     ก่อนถึงวันครบกำหนดสัญญาผู้ซื้อฝากจะทำการแจ้งรายละเอียดการไถ่ถอนสัญญาขายฝากที่ดินไปทางไปรษณีย์ ซึ่งจะต้องบอกล่วงหน้า 3 – 6 เดือน หากผู้ซื้อฝากไม่ได้ส่งจดหมายแจ้งเตือน สิทธิ์ในการต่อระยะเวลาการไถ่ถอนก็จะเลื่อนไป 6 เดือนโดยอัตโนมัติ ดังนั้นเมื่อครบกำหนดตามที่สัญญาขายฝากระบุ ผู้ขายฝากต้องมาไถ่ถอนตามระยะเวลาที่กำหนด หากไม่มาไถ่ถอนโฉนดที่ดินทรัพย์สินที่ทำการขายฝากก็ตกเป็นของผู้ซื้อฝากโดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ซื้อฝากไม่ต้องมาฟ้องร้องเลย

 

รายละเอียด พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชน ในการทำสัญญาขายฝากที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียดพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

ขายฝากที่ดินต่อสัญญาได้ไหม?

     การต่อสัญญาขายฝากที่ดินขึ้นอยู่กับผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากที่ทำสัญญาด้วยกันตั้งแต่แรก โดยกฎหมายกำหนดไว้แล้วว่าผู้ขายฝากสามารถขยายสัญญาได้ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ปีนับตั้งแต่วันแรกที่เซ็นสัญญาขายฝาก จะต้องไม่เกิน 10 ปี เป็นข้อกำหนดตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ขายฝาก ทั้งนี้การขยายสัญญาก็จะทำให้ผู้ซื้อฝากได้ดอกเบี้ยเป็นค่าตอบแทน

 

     การต่อสัญญาขายฝากที่ดิน ทั้งผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากจะต้องไปขยายระยะเวลาไถ่ถอนสัญญาขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ทั้ง 2 ฝ่าย จะมาเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ และห้ามดำเนินการโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หากไม่ได้ทำธุรกรรม ณ สำนักงานที่ดินหรือผู้ขายฝากมาดำเนินการคนเดียวก็จะไม่มีผลตามกฎหมาย

 

 

ข้อกำหนดการต่อสัญญาขายฝากที่ดิน

     เมื่อทำการต่อสัญญาขายฝากที่ดินแล้วผู้ขายฝากก็มีสิทธิ์ไถ่ถอนได้ตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นมาได้ตามที่สัญญากำหนด ซึ่งผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากจะขยายเวลากี่ครั้งก็ได้ แต่จะต้องระบุว่าระยะเวลากี่เดือน กี่ปี และเมื่อรวมกับระยะเวลาในการไถ่ถอนที่ดินทั้งหมดไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันแรกที่เซ็นสัญญาขายฝาก

 

 

สัญญาขายฝากต่อไม่ได้ทำยังไง? ผู้ซื้อฝากไม่ยอมให้ต่อระยะเวลาสัญญาขายฝากที่ดิน

     หากผู้ขายฝากขอต่อสัญญา แต่ผู้ซื้อฝากไม่ยอมต่อสัญญาอาจจะมีเหตุผลหลายอย่าง เช่น อาจจะมองเห็นโอกาสในการลงทุนอย่างอื่นที่คุ้มค่ามากกว่า หรือเห็นว่าผู้ขายฝากผิดชำระหนี้จึงทำให้ต่อสัญญาไม่ได้แน่นอน ซึ่งก็เป็นสิทธิของผู้ซื้อฝากด้วยเช่นเดียวกัน

 

     เมื่อผู้ขายฝากพยายามเจรจากับผู้ซื้อฝากให้ขยายสัญญาขายฝากแต่ไม่เป็นผล สมาร์ทฟินน์ขอแนะนำแนวทางแก้ไข 3 ทางแก้คือ

  1. ผู้ขายฝากอาจจะต้องหาแหล่งเงินกู้ใหม่ เพื่อให้ได้เงินมาไถ่ถอนทรัพย์สินตามที่สัญญาขายฝากระบุไว้
     
  2. ผู้ขายฝากต้องหาบริษัทขายฝากใหม่มาไถ่ถอนจากผู้รับซื้อคนเดิม ต้องเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือไว้ใจได้ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขายฝาก ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ สามารถตรวจสอบได้ ดูแลทุก ๆ ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาจนจบสัญญาเป็นหน่วยงานในรูปแบบองค์กร ปลอดภัยและเชื่อถือได้
     
  3. หากไม่สามารถหาเงินกู้หรือหานายทุนคนใหม่ไม่ได้ก็ประกาศขายที่ดินที่ทำสัญญาขายฝากไปเลย ซึ่งการขายฝากที่ดินก็จะทำให้เราได้ส่วนต่างของราคาที่ดิน ซึ่งจะต้องทำตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะถ้าหากทบไม่ทัน ก็อาจจะทำให้ถูกยึดที่ดินได้

 

หรืออ่านคำแนะนำเพิ่มเติมจากสมาร์ทฟินน์ขายฝากฉลาดโฉนดไม่มีหลุด

 

 

     หากมีความต้องการที่จะทำขายฝากที่ดิน ต้องพิจารณาว่าตัวเรานั้นสามารถไถ่ถอนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ไหม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง สิ่งที่น่าปวดหัวมากกว่าการไถ่ถอนคือการไปเจอกับนายทุนขายฝากที่เรียกดอกเบี้ยเกินที่กฎหมายกำหนด แล้วเราไม่รู้ข้อกฎหมายขายฝาก แต่เราต้องการเงินด่วนจึงตัดสินใจทำขายฝากโดยขาดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็อาจจะทำให้เราลำบากในภายหลังก็ได้

 

     ดังนั้นหากคิดจะทำขายฝากที่ดินจึงต้องหาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจทำขายฝากที่ดิน หรือหากไม่มั่นใจควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขายฝากโดยตรง ซึ่งจะต้องเลือกบริษัทขายฝากที่มีความน่าเชื่อถือ อย่างบริษัทสมาร์ทฟินน์ฯ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขายฝาก บริษัทฯ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ตรวจสอบได้ บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ บริการดูแลตลอดจนครบกำหนดสัญญา มีทีมงานหน่วยงานในรูปแบบองค์กร ปลอดภัยและเชื่อถือได้ให้การดูแล

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


 

SMARTFINN
ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน

มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก
บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ
เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ

 

รับคำปรึกษาจาก สมาร์ทฟินน์ ฟรี

 

เพิ่มเพื่อน ขายฝาก Smartfinn เพิ่มเพื่อน โทร ขายฝาก Smartfinn โทรเลย

 

ขายฝาก Smartfinn.gif ดียังไง
ขายฝาก Smartfinn ดอกเบี้ยต่ำ

 

อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th
บริการให้คำปรึกษา ฟรี
โทรศัพท์ 02-937-2289 , 094-445-7975 , 089-664-5359
LINE ID: @smartfinn

 

ขายฝาก_ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์


เกี่ยวกับผู้เขียน

Smartfinn Team Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

Platform Matching