Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

อัตราดอกเบี้ยขายฝากที่ดินตามกฎหมาย

อัตราดอกเบี้ยขายฝากที่ดินตามกฎหมาย

ปกติแล้วในการทำธุรกรรมขายฝากที่ดินนั้น อัตราดอกเบี้ยขายฝากที่ดิน จะถูกกำหนดไว้ตามกฎหมาย โดยใช้ข้อบังคับของกฎหมายขายฝาก คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการประกาศบังคับใช้เมื่อเดือนเมษายน ปี 2562 เพื่อคุ้มครองผู้ขายฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาให้ได้รับความเป็นธรรมจากการทำสัญญาขายฝาก

 

สรุปกฎหมายขายฝากฉบับใหม่ พ.ศ. 2562

 

กฎหมายกำหนดอัตราดอกเบี้ยขายฝากที่ดินเท่าไหร่?

ตามกฎหมายขายฝาก จำนวนสินไถ่จะกำหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากก็ได้ แต่เมื่อคำนวณเป็นดอกเบี้ยแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี ของราคาขายฝากที่แท้จริง คำนวณนับแต่วันที่ขายฝากจนถึงวันครบกำหนดเวลาไถ่

 

อ้างอิง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 499


“ สินไถ่นั้น ถ้าไม่ได้กำหนดกันไว้ว่าเท่าใดไซร้ ท่านให้ไถ่ตามราคาที่ขายฝาก”


 “ถ้าปรากฏในเวลาไถ่ว่าสินไถ่หรือราคาขายฝากที่กำหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงเกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ให้ไถ่ได้ตามราคาขายฝากที่แท้จริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละสิบห้าต่อปี”

 

สินไถ่ คือ จำนวนเงินที่ผู้ขายฝากต้องนำมาชำระแก่ผู้รับซื้อฝาก เพื่อขอไถ่เอาทรัพย์สินที่ขายฝากคืน และสินไถ่จะต้องเป็น เงินสดเสมอ ไถ่ถอนกันด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นไม่ได้ เมื่อมีการทำสัญญา ‘ขายฝาก’ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกไปเป็นของผู้ซื้อฝากทันที โดยมีข้อตกลงว่าผู้ขายฝากอาจไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในเวลาที่กำหนด  หากผู้ขายฝากต้องการไถ่ทรัพย์สินคืน ก็ต้องมอบ ‘สินไถ่’ ให้กับผู้ซื้อฝาก จึงจะได้รับสินทรัพย์นั้นคืน

 


 

ตัวอย่าง

ทางเลือกที่ 1

คุณฉลาดเลือก จดทะเบียนขายฝากที่ดินไว้กับ นาย ก. ในราคา 2 ล้านบาท กำหนดไถ่คืน 1 ปี

เมื่อครบกำหนดไถ่คืน คุณฉลาดเลือก จึงนำเงินสินไถ่ ซึ่งแจกแจงออกมาได้เป็น ราคาขายฝากที่แท้จริง 2 ล้านบาท รวมกับค่าตอบแทนหรือดอกเบี้ย 15 % จำนวน 300,000 บาท (2,000,000 x 15%)  ดังนั้น จำนวนค่าสินไถ่ที่ดินคืน เท่ากับ 2,300,000 บาท 

 

ทางเลือกที่ 2

คุณฉลาดเลือก จดทะเบียนขายฝากที่ดินไว้กับ SMARTFINN ในราคา 2 ล้านบาท กำหนดไถ่คืน 1 ปี

เมื่อครบกำหนดไถ่คืน คุณฉลาดเลือก จึงนำเงินสินไถ่ ซึ่งแจกแจงออกมาได้เป็น ราคาขายฝากที่แท้จริง 2 ล้านบาท รวมกับค่าตอบแทนหรือดอกเบี้ย 9 %  จำนวน 180,000 บาท (2,000,000 x 9%) ดังนั้น จำนวนค่าสินไถ่ที่ดินคืน เท่ากับ 2,180,000 บาท

 

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า การทำธุกรรมขายฝากกับ SMARTFINN จะสามารถช่วยคุณลดค่าดอกเบี้ยได้มากกว่า และช่วยคุณประหยัดเงินได้ถึง 120,000 บาท เพราะที่ SMARTFINN เราคิดอัตราดอกเบี้ยขายฝาก 9% ต่อปี หรือเพียง 0.75% ต่อเดือนเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลตลอดอายุสัญญา

 

จดทะเบียนขายฝากที่ดิน

 

เหตุผลที่ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกขายฝากกับสมาร์ทฟินน์

 

เพราะ สมาร์ทฟินน์ (SMARTFINN) เป็นแหล่งเงินทุนในระบบ ด้านการขายฝากอสังหาฯ ระหว่างผู้ขายฝากและนักลงทุน ผ่าน Matching Platform อันดับ 1 ในประเทศไทย ที่มีมาตรฐานและเป็นหนึ่งในสมาชิกของ สมาคมฟินเทคประเทศไทย (Thai Fintech Association) เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการเงินของประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ที่มีกฎหมายคุ้มครอง ภายใต้กรอบดอกเบี้ยของกฎหมาย ช่วยผู้ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรือมีภาระหนี้ ที่ไม่สามารถกู้หรือขอวงเงินจากสถาบันการเงินได้ ให้เป็นทางเลือกของ SMEs ไม่ต้องไปพึ่งนายทุนนอกระบบ

 

ดังนั้นหากคุณต้องการจะขายฝาก ก็ควรเลือกทำธุรกรรมขายฝากกับบริษัทรับขายฝาก ที่จดทะเบียนบริษัทฯถูกต้องตามกฎหมาย มีแหล่งที่ตั้งสำนักงานชัดเจน สามารถติดต่อได้ ตรวจสอบได้ และมีทีมเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้คำปรึกษา ให้บริการ ตลอดอายุสัญญา และทำธุรกรรมที่กรมที่ดิน คุณจึงมั่นใจได้ว่าเป็นการขายฝากที่เป็นธรรม 100%

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


 

SMARTFINN
ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน

มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก
บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ
เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ

 

ขายฝาก Smartfinn.gif ดียังไง
ขายฝาก Smartfinn ดอกเบี้ยต่ำ

 

อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th
บริการให้คำปรึกษา ฟรี
โทรศัพท์ 02-937-2289 , 094-445-7975 , 089-664-5359
LINE ID: @smartfinn

 

ขายฝาก_ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์


เกี่ยวกับผู้เขียน

Smartfinn Team Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

Platform Matching