Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

โรงรับจำนำกับบริษัทขายฝากต่างกันอย่างไร?

โรงรับจำนำกับบริษัทขายฝากต่างกันอย่างไร?

เมื่อติดขัดเรื่องเงิน เงินช็อต หมุนเงินไม่ทัน ต้องการเงินด่วน หลายคนจะนึกถึงโรงรับจำนำ หากจะกู้เงินนอกระบบก็เสี่ยงเจอนายทุนหน้าเลือด ดอกเบี้ยแพงได้ไม่คุ้มเสีย แต่ถ้าเข้าโรงรับจำนำคนที่เข้าไปใช้บริการจะรู้สึกปลอดภัย เพียงตอนเดินเข้า-ออกโรงรับจำนำอาจจะอาย ๆ หน่อย แต่ถูกกฎหมาย ได้เงินทันใจ ดอกเบี้ยไม่แพง ไม่ต้องใช้เวลานาน

 

 

ลักษณะของโรงรับจำนำ

     โรงรับจำนำช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้คนที่ต้องการใช้เงินด่วน การจำนำที่โรงรับจำนำคือการนำทรัพย์สินที่เป็นสิ่งของมีมูลค่าอย่างเช่น ทองคำ เครื่องเพชร โทรศัพท์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ครกหิน และทรัพย์สินต่าง ๆ มาใช้บริการที่โรงรับจำนำ เจ้าหน้าที่จะประเมินราคาทรัพย์สิน และให้เงินสดพร้อมตั๋วจำนำ ที่จะบอกระยะเวลาในการไถ่ทรัพย์สินคืน พร้อมดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย อัตราดอกเบี้ยแต่ละโรงรับจำนำไม่เท่ากัน แต่ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หากไม่สามารถไถ่ทรัพย์สินที่จำนำไว้กับโรงรับจำนำได้ ทรัพย์สินจะถูกยึดไปทันที และในกระบวนการต่อไปของโรงรับจำนำคือจะเปิดประมูลทรัพย์สินที่หลุดจากการจำนำ

 

 

โรงรับจำนำมีกี่ประเภท?

โรงรับจำนำมีโรงรับจำนำรัฐบาลและโรงรับจำนำเอกชน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

  1. โรงรับจำนำ สถานธนานุเคราะห์ กำกับดูแลโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับเงินทุนมาจากรัฐบาล
  2. โรงรับจำนำ สถานธนานุบาล กำกับดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สำนักงานเขต เทศบาล หรือกรุงเทพมหานคร ได้รับเงินทุนมาจากองค์กรเหล่านี้
  3. โรงรับจำนำของเอกชน ไม่ได้ขึ้นตรงกับใคร เป็นอิสระ ดำเนินการโดยบริษัท หุ้นส่วน โดยเงินทุนจะเป็นของบริษัทฯ เจ้าของโรงรับจำนำนั้น ๆ

 

 

โรงรับจำนำคิดดอกเบี้ยเท่าไร?

  1. โรงรับจำนำ สถานธนานุเคราะห์  สำหรับเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ย 0.25% ต่อเดือน เงินต้น 10,001 - 20,000 บาท ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน
  2. โรงรับจำนำ สถานธนานุบาล สำหรับเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ย 0.25% เงินต้น 5,001-15,000 บาท ดอกเบี้ย 1% เงินต้น 15,001-100,000 บาท ดอกเบี้ย 1-25%
  3. โรงรับจำนำเอกชน ตาม พ.ร.บ. โรงรับจำนำ พ.ศ.2505 ระบุว่า สำหรับเงินต้นไม่เกิน 2,000 บาท ดอกเบี้ย 2% ต่อเดือน ส่วนที่เกินจาก 2,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน

 

 

โรงรับจำนำสถานธนานุบาล

โรงรับจำนำสถานธนานุเคราะห์

โรงรับจำนำสถานธนานุบาล

โรงรับจำนำเอกชน

สำหรับเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.25 % ต่อเดือน

เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อเดือน

มูลค่าของทรัพย์สินไม่เกิน 2,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 2%

สำหรับเงินต้น 5,001 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท คิดดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน

เงินต้น 5,001 - 15,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน 

มูลค่าของทรัพย์สินส่วนที่เกิน 2,000 บาทขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย 1.25% (15% ต่อปี และไม่เกิน 24% ต่อปี)

สำหรับเงินต้น 10,001 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท คิดดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน

เงินต้นเกิน 15,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน

 

สำหรับเงินต้น 20,001 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท คิดดอกเบี้ย 1.25 % ต่อเดือน

 

 

 

 

อัตราราคาทรัพย์สินเข้าโรงรับจำนำ

ทรัพย์สิน

ราคารับจำนำ

ทอง

รับจำนำไม่เกินบาทละ 15,000.-

เพชร อัญมณี

รับจำนำประมาณ 15,000.- ถึง 60,000.-

นาฬิกาแบรนด์เนม

รับจำนำตั้งแต่ 2,000.- ถึง 9,000.-

กระเป๋าแบรนด์เนม

รับจำนำตั้งแต่ 2,500.- ถึง 35,000.-

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

รับจำนำตั้งแต่ 2,000.- ถึง 5,000.-

ครกหิน

รับจำนำราคาสูงถึง 500.-

 

     ราคารับจำนำเป็นการประเมินราคาคร่าว ๆ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับจำนำจะประเมินจากส่วนประกอบหลายอย่าง เช่น ระยะเวลาการใช้งาน น้ำหนัก ตำหนิ ป้ายสินค้า เป็นต้น เมื่อตัดสินใจนำทรัพย์สินเข้าจำนำแล้วหากไม่มาไถ่ทรัพย์สินตามระยะเวลาที่กำหนด ทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นของโรงรับจำนำทันที 

 

 

บริษัทขายฝากที่เป็นมากกว่าโรงรับจำนำ

     นอกจากโรงรับจำนำแล้ว การเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือแหล่งเงินกู้ที่เป็นมากกว่าจำนำคือการขายฝาก ลักษณะการดำเนินการจะมีความคล้ายกัน แต่การขายฝากใช้โฉนดที่ดิน บ้าน คอนโด มาทำการขายฝากแล้วได้รับเงินไปใช้ตามความต้องการ โดยบริษัทขายฝากที่ดีจะช่วยสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก SMEs ได้เงินไปต่อยอดธุรกิจ หรือช่วยพยุงธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ โดยที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจไม่ต้องหาคนค้ำประกัน หรือว่าต้องใช้เอกสารมากมายเลย เป็นช่องทางหนึ่งที่สะดวกสำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจอย่างมาก

     ดังนั้นการขายฝากไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มสภาพคล่องในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ยังเป็นการต่อลมหายใจให้หลายธุรกิจ ทั้งยังช่วยปิดหนี้บัตรเครดิตก้อนโตได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่ยื่นเรื่องขอกู้ธนาคารไม่ผ่านเพราะธนาคารมองว่าไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Score ไม่ผ่าน) ผู้ประกอบการก็สามารถเลือกบริษัทขายฝากสร้างเครดิตทางการเงินเพิ่มให้ตัวเองได้

 

 

บริษัทขายฝากหรือโรงรับจำนำดีกว่ากัน

     แล้วแต่จุดประสงค์ของคนที่ต้องการเงินด่วน สำหรับคนที่ต้องการวงเงินอาจจะไม่เกิน 100,000.- ต้องการเงินเพิ่มสภาพคล่องในชีวิตประจำวัน ให้เลือกโรงรับจำนำ เพราะสามารถใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ได้ ระยะเวลาการไถ่ถอนประมาณ 4-6 เดือน แต่สำหรับผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจที่ขาดสภาพคล่อง คนที่ต้องการปิดหนี้บัตรเครดิตจำนวนมาก หรือสร้างเครดิตทางการเงินเพื่อยื่นเรื่องกู้กับธนาคาร สามารถเลือกทำการขายฝากกับบริษัทขายฝากได้ เพราะขายฝากใช้โฉนดเพียงใบเดียว ระยะเวลาไถ่ถอนไม่ต่ำกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี

 

 

ทำขายฝากเลือกบริษัทอย่างไร?

     ควรศึกษาข้อมูลบริษัทรับขายฝากให้ดีก่อนตัดสินใจเลือกทำขายฝาก เพราะการทำขายฝากอาจทำให้คุณเจอนายทุนคิดดอกเบี้ยแพง หากลโกงต่าง ๆ ไม่เปิดเผยขั้นตอนหรือสัญญาขายฝากอย่างตรงไปตรงมา เวลาไปหน้างาน เวลาไปหน้างาน มีค่าใช้จ่ายงอก เป็นบุคคลหรือบริษัทต้องตรวจเช็กให้ดี ดูสถานที่ตั้งของบริษัทว่าชัดเจนหรือเปล่า ได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน 

     มาขายฝากกับสมาร์ทฟินน์ ได้วงเงินสูงถึง 70% มีอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.75% ต่อเดือน หากคิดดอกเบี้ยต่อปี อัตราดอกเบี้ยเพียง 9% เท่านั้น เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งไม่เกิน 15% ต่อปี ระยะเวลาหากครบกำหนดสัญญา สามารถขยายระยะเวลาได้ แต่ไม่เกิน 10 ปี ผู้ขายฝากก็สามารถอยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ตามปกติ ทั้งนี้สมาร์ทฟินน์จดทะเบียน ในนามบริษัท จำกัด สามารถตรวจสอบข้อมูลและมีสถานที่ตั้งชัดเจน โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ติดตามได้ตลอดสัญญา ไม่ทิ้งผู้ขายฝากระหว่างสัญญา ทุกขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการชายฝากถูกต้องตามกฎหมาย

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


 

SMARTFINN
ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน

มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก
บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ
เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ

 

รับคำปรึกษาจาก สมาร์ทฟินน์ ฟรี

 

 

เพิ่มเพื่อน ขายฝาก Smartfinn เพิ่มเพื่อน โทร ขายฝาก Smartfinn โทรเลย

 

ขายฝาก Smartfinn.gif ดียังไง
ขายฝาก Smartfinn ดอกเบี้ยต่ำ

 

อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th
บริการให้คำปรึกษา ฟรี
โทรศัพท์ 02-937-2289 , 094-445-7975 , 089-664-5359
LINE ID: @smartfinn

 

ขายฝาก_ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์


เกี่ยวกับผู้เขียน

Smartfinn Team Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

Platform Matching