Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร?

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร?

เมื่อนักลงทุนได้ลงทุนซื้อหุ้นกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งด้วยเล็งเห็นว่าบริษัทนั้นมีโอกาสเติบโต สร้างผลกำไรในอนาคตได้ การลงทุนจึงเป็นส่วนหนึ่งในการแสวงหาผลกำไร ได้รับผลตอบแทนที่เรียกว่าเงินปันผล เมื่อถึงขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล จะมีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไร? เป็นแบบไหน? หรือลักษณะของการจ่ายเงินปันผลมีแบบไหนบ้าง? มาติดตามกันค่ะ

 

การจ่ายเงินปันผลคืออะไร? 

     การจ่ายเงินปันผลเป็นการจ่ายผลตอบแทนจากกำไรของบริษัทให้แก่นักลงทุนที่ได้ลงทุนกับบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

 1. เงินปันผลประจำปี คือ เป็นการประกาศจ่ายเงินหลังจากปิดงบประจำปี ซึ่งเป็นการลงมติจากกรรมการผู้ถือหุ้นทั้งหมดเพื่อประกาศการจ่ายเงินปันผล
 2. เงินปันผลระหว่างกาล เป็นการลงมติของคณะกรรมการบริษัทที่ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างรอบปีบัญชี เมื่อบริษัทมีกำไรและสามารถจ่ายได้

 

วิธีการจ่ายเงินปันผลมี 6 วิธี

 1. การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
 2. การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น
 3. การแตกหุ้น
 4. การซื้อหุ้นกลับคืน
 5. การรวมหุ้น
 6. การจ่ายเงินปันผลด้วยวิธีอื่น

 

ขั้นตอนดำเนินการจ่ายเงินปันผล มีดังนี้

 1. เชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประกาศโฆษณาลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อเชิญอนุมัติเงินปันผล ทั้งนี้จะต้องส่งคำเชิญไปทางไปรษณีย์ตอบรับให้แก่นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท ก่อนนัดวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
 2. จัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติเงินปันผล ให้บันทึกการประชุมเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 3. ประกาศจ่ายเงินปันผล ต้องส่งจดหมายแจ้งให้ทราบไปถึงนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นทุกคน ว่ามีการประกาศจ่ายเงินปันผล ต้องโฆษณาไปทางหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง
 4. การจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง บริษัทจะต้องจัดสรรเงินทำกำไรสะสมไว้เป็นทุนสำรองร้อยละ 5 ของผลกำไร จนกว่าทุนสำรองจะเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน หรือตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท
 5. บันทึกการจ่ายเงินปันผล เมื่อจ่ายเงินปันผล ให้บันทึกรายละเอียดการจ่ายปันผลเพื่อเป็นหลักฐานเก็บไว้ด้วย

 

จ่ายปันผลตอนไหน?

      การจ่ายเงินปันผลต้องดำเนินการจ่ายภายใน 1 เดือน หลังจากที่นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นลงมติให้มีการจ่ายเงินปันผล

 

เงินปันผลต้องจ่ายภาษีไหม?

     เมื่อได้รับเงินปันผลแล้วจะต้องมีการเสียภาษี คนที่ได้รับเงินปันผลจะมี 2 รูปแบบคือคนธรรมดา และนิติบุคคล ต้องทำการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10 จากเงินปันผลที่ได้รับ

 

     ทั้งนี้หากถามว่ามีบริษัทที่ไม่จ่ายเงินปันผลไหม? มีบริษัทที่ได้กำไร แต่ไม่ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลมีหลายสาเหตุ โดยมี 3 สาเหตุหลักคือ สาเหตุแรกบริษัทต้องการนำกำไรที่เกิดขึ้นไปพัฒนาสินค้าและบริการ โครงการใหม่ ๆ ของบริษัท สาเหตุที่สองคือเก็บเงินสดไว้ซื้อกิจการเป้าหมาย สาเหตุที่สามคือ ขาดทุนสะสม แม้ว่าบริษัทจะได้กำไรในปีนี้แต่ยังขาดทุนสะสม ตามกฎแล้วบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 

 

บทความอ้างอิง

 


 

SMARTFINN
ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน

มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก
บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ
เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ

 

รับคำปรึกษาจาก สมาร์ทฟินน์ ฟรี

 

 

เพิ่มเพื่อน ขายฝาก Smartfinn เพิ่มเพื่อน โทร ขายฝาก Smartfinn โทรเลย

 

ขายฝาก Smartfinn.gif ดียังไง
ขายฝาก Smartfinn ดอกเบี้ยต่ำ

 

อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th
บริการให้คำปรึกษา ฟรี
โทรศัพท์ 02-937-2289 , 094-445-7975 , 089-664-5359
LINE ID: @smartfinn

 

ขายฝาก_ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์


เกี่ยวกับผู้เขียน

Smartfinn Team Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

Platform Matching