Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจำนำ จำนอง และขายฝากที่ดิน

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจำนำ จำนอง และขายฝากที่ดิน

หากคิดจะทำจำนำ จำนอง หรือขายฝากที่ดิน หลายคนไม่รู้ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง? เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย จริงหรือเปล่า? เมื่อตัดสินใจทำขายฝากโดยไม่ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบ ทำให้ไปเจอกับนายทุนนอกระบบคิดค่าใช้จ่ายเกินจริง เสียรู้ เสียเงินและเสียทรัพย์ได้ ดังนั้นสมาร์ทฟินน์จะเปรียบเทียบให้เห็นชัด ๆ ว่าค่าใช้จ่ายของการจำนำ จำนอง หรือขายฝากที่ดิน เท่าไรบ้าง?

 

ค่าใช้จ่ายจำนำโฉนดที่ดิน

     การจำนำโฉนดที่ดินไม่ต้องทำสัญญา ณ สำนักงานที่ดิน และไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการทำสัญญา ถึงแม้ว่าการทำจำนำโฉนดที่ดินจะเป็นวิธีการที่ง่ายในการยื่นเรื่องกู้ เพราะไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน และไม่เช็กสถานะทางการเงิน แต่การจำนำโฉนดไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไรเพราะให้วงเงินน้อย ส่วนใหญ่การจำนำที่นิยม คือ จำนำทะเบียนรถ เบอร์มือถือหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่า เช่น ทอง เพชร อัญมณี กล้องถ่ายรูป เป็นต้น

 

ค่าใช้จ่ายจำนองที่ดิน

     การจำนองที่ดินมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายหลายส่วนด้วยกัน จำแนกออกเป็นดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจำนอง 100 บาท
 • ค่าจดจำนอง ค่าใช้จ่ายจำนวนนี้เรียกเก็บ ณ สำนักงานที่ดิน คิดเป็น 1% ของเงินที่จดจำนอง
 • ค่าโอน คิดเป็น 2% ของราคาทรัพย์สินนั้น ๆ
 • ค่าอากรแสตมป์ กรณีการจำนองเพื่อเป็น ประกันการกู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร ตราสารกู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาทแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ลักษณะตราสาร 5
 • ค่าดำเนินการ หรือค่านายหน้า ประมาณ 3%-5% เรียกอีกอย่างคือเป็นค่าปากถุง ค่าใช้จ่ายจำนวนนี้ขึ้นอยู่กับตกลงกัน
 • ค่าหักดอกเบี้ยล่วงหน้า จะเรียกเก็บมากหรือเรียกเก็บน้อยขึ้นอยู่กับนายทุน ส่วนใหญ่เรียกเก็บประมาณ 1-3 เดือน

 

ค่าใช้จ่ายขายฝากที่ดิน

     แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ในกรณีบุคคลธรรมดา

 • ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คิดตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • ค่าธรรมเนียมการโอน 2% คิดจากราคาประเมินของทางราชการ
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% (คิดอย่างใดอย่างหนึ่ง) คิดจากราคาซื้อ-ขายฝาก แต่ถ้าราคาซื้อ-ขายฝาก ต่ำกว่าราคาประเมิน ให้ใช้ราคาประเมินราชการ โดยทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
 • ค่าคำขอ ค่าพยาน ตามเกณฑ์ของกรมที่ดิน

ในกรณีนิติบุคคล

 • ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 1% ของราคาซื้อ-ขายหรือราคาประเมินราชการ (อย่างใดอย่างหนึ่งที่มูลค่าสูงกว่า)
 • ค่าธรรมเนียมการโอน 2% คิดจากราคาประเมินของทางราชการ
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% (คิดอย่างใดอย่างหนึ่ง) คิดจากราคาซื้อ-ขายฝาก แต่ถ้าราคา ซื้อ-ขายฝากต่ำกว่าราคาประเมิน ให้ใช้ราคาประเมินราชการ
 • ค่าคำขอ ค่าพยาน ตามเกณฑ์ของกรมที่ดิน

 

     ดังนั้น หากคิดจะทำธุรกรรมทางที่ดินไม่ว่าจะเป็นจำนำ จำนอง หรือขายฝาก ให้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายให้ดีว่าจะไม่ถูกชาร์จค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ไม่ว่าจะทำธุรกรรมที่ดินรูปแบบไหน ต้องเลือกบริษัทฯ ที่น่าเชื่อถือ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขายฝากโดยตรง อย่างบริษัทสมาร์ทฟินน์ฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายฝาก บริษัทฯ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ตรวจสอบได้ บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ดูแลตลอดจนครบกำหนดสัญญา มีทีมงานหน่วยงานในรูปแบบองค์กร ปลอดภัยและเชื่อถือได้ให้การดูแล

 


 

SMARTFINN
ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน

มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก
บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ
เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ

 

รับคำปรึกษาจาก สมาร์ทฟินน์ ฟรี

 

 

เพิ่มเพื่อน ขายฝาก Smartfinn เพิ่มเพื่อน โทร ขายฝาก Smartfinn โทรเลย

 

ขายฝาก Smartfinn.gif ดียังไง
ขายฝาก Smartfinn ดอกเบี้ยต่ำ

 

อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th
บริการให้คำปรึกษา ฟรี
โทรศัพท์ 02-937-2289 , 094-445-7975 , 089-664-5359
LINE ID: @smartfinn

 

ขายฝาก_ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์


เกี่ยวกับผู้เขียน

Smartfinn Team Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

Platform Matching