Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

Checklist เตรียมตัวเพื่อไถ่ถอนขายฝาก

Checklist เตรียมตัวเพื่อไถ่ถอนขายฝาก

 

เนื่องในโอกาสวันดีได้ไถ่ถอนหลักทรัพย์ทั้งที คงจะต้องเซ็งไปหากเตรียมตัวไว้ไม่พร้อม มาเช็คกันเถอะว่าคุณพร้อมที่จะไปไถ่ถอนหลักทรัพย์แล้วหรือยัง

 

สิ่งที่ผู้ขายฝากต้องเตรียม

  1. เอกสารคู่สัญญาขายฝาก เอกสารที่ทำร่วมกันกับผู้รับซื้อฝาก
  2. เอกสารบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน โดยนำไปทั้งฉบับจริงและสำเนา
  3. เงินต้นและสินไถ่ ให้เตรียมเงินส่วนนี้ไปเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คเท่านั้นเพื่อชำระต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดิน

 

สิ่งที่ผู้รับซื้อฝากต้องเตรียม

  1. เอกสารคู่สัญญาขายฝาก เอกสารที่ทำร่วมกันกับผู้รับซื้อฝาก
  2. เอกสารบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน โดยนำไปทั้งฉบับจริงและสำเนา
  3. เตรียมโฉนดหลักทรัพย์ที่ทำสัญญาขายฝาก

 

*หมายเหตุ - เอกสารเพิ่มเติม*

๑. หนังสือมอบอำนาจ ท.ด.๒๑ - กรณีที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเอง

๒. หนังสือยินยอมคู่สมรส และเอกสารคู่สมรสแนบท้าย - กรณีที่มีคู่สมรส

 

Tips : ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนขายฝากที่ดิน

- เบื้องต้นก่อนการไถ่ถอนจริง ผู้ขายฝากควรสอบถามกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ณ สาขาที่ต้องทำธุรกรรม ในส่วนของค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนขายฝาก

 

Checklist เตรียมตัว ไถ่ถอนขายฝาก เอกสารไถ่ถอน การขายฝาก

 


 

SMARTFINN
ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน

มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก
บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ
เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ

 

ขายฝาก Smartfinn.gif ดียังไง
ขายฝาก Smartfinn ดอกเบี้ยต่ำ

 

อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th
บริการให้คำปรึกษา ฟรี
โทรศัพท์ 02-937-2289 , 094-445-7975 , 089-664-5359
LINE ID: @smartfinn

 

ขายฝาก_ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์


เกี่ยวกับผู้เขียน

Smartfinn Team Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

Platform Matching