Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

สมาร์ทฟินน์จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2565

สมาร์ทฟินน์จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2565 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่องค์กร เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน และถือเป็นการทำบุญในโอกาสย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยมีพระราชธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ฯ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ มีคุณปริสุทธิ์ รัตนมหาวงศ์ และคุณปฏิมากร ใจอ่อน ให้การต้อนรับคณะสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ สำนักงานใหญ่ สมาร์ทฟินน์ อาคาร รสาทาวเวอร์ ตึก2 ชั้น25 ห้องเลขที่ 2504 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 

 


เกี่ยวกับผู้เขียน

Smartfinn Team Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

Platform Matching