Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

ศึกษาก่อนขายฝาก : สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงิน

ศึกษาก่อนขายฝาก : สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงิน

ทำไมต้องศึกษาก่อน ขายฝาก : สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงิน

 

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินเนื่องจากมีปัญหาทางด้านเครดิตหรือขาดคุณสมบัติการขอสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร แต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนกับธุรกิจและมีหลักทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์ แม้ว่าปัจจุบันรูปแบบการให้กู้ยืมหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในรูปของเงินด่วน จำนองหรือขายฝาก แต่หากผู้ใช้บริการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับบริการดังกล่าวอาจทำให้ตกเป็นเหยื่อ และถูกเอารัดเอาเปรียบได้

 

ในวันนี้ทางสมาร์ทฟินน์ขอหยิบประเด็นเรื่องการขายฝาก มาเป็นเกร็ดความรู้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจก่อนจะทำสัญญาขายฝากกับใคร การขายฝากคือ การซื้อขายอย่างหนึ่งซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันที แต่มีข้อตกลงว่าผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยข้อตกลงให้ไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝากคืนนั้น จะต้องตกลงกันในขณะทำสัญญาขายฝากเท่านั้น

 

ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย ที่ผู้ขายฝากมักถูกเอารัดเอาเปรียบก็คือเรื่องการกำหนดสินไถ่ขายฝาก แต่เดิมผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากสามารถตกลงกันได้ว่าจะกำหนดสินไถ่จำนวนเท่าไหร่ก็ได้ ซึ่งส่วนมากจะเป็นอัตราที่สูงกว่าวงเงินที่ปล่อยกู้ โดยปกติที่กฎหมายได้ควบคุมคือห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

 

ต่อมากฎหมายได้มีการแก้ไขว่าถ้าไม่กำหนดสินไถ่ ขายฝาก ไว้ให้ไถ่ได้ตามราคาขายฝาก หรือถ้ากำหนดสินไถ่ขายฝากกันไว้จะต้องกำหนดไม่เกินราคาขายฝากรวมกับประโยชน์ตอบแทนร้อยละ 15 ต่อปี เท่านั้น ( หรือ ห้ามเกิน15% ต่อปี )

 

อีกทั้งปัญหาเรื่องการกำหนดเวลาไถ่ถอน หากมีการตกลงขยายกำหนดเวลาไถ่ถอนจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือว่าได้มีการขยายเวลากันและต้องนำไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่และต้องตกลงกันก่อนครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน ด้วยผู้ขายฝากจึงต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะหากละเลยหรือทำสัญญาขายฝากโดยลืมคำนึงถึงความสามารถในการไถ่ถอน อาจทำให้ทรัพย์สินที่ขายฝากไว้นั้นหลุดมือไปได้

 

ดังนั้นผู้ขายฝากจึงจำเป็นต้องนำเงินสินไถ่ไปชำระแก่ผู้ซื้อฝากภายในระยะเวลาที่ระบุในสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อทำการไถ่ถอน นอกจากนี้หากผู้ซื้อฝาก ไม่ยอมรับสินไถ่ ผู้ขายฝากต้องนำเงินที่ต้องชำระไปติดต่อขอวางทรัพย์ที่สำนักงานวางทรัพย์กรมบังคับคดี ในกรณีต่างจังหวัดจะตั้งอยู่ที่กรมบังคับคดีจังหวัดหรือศาลจังหวัด เพียงเท่านี้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝากก็จะกลับมาเป็นของผู้ขายฝากตามเดิม ตั้งแต่เวลาที่ผู้ขายฝากได้ชำระเงินค่าสินไถ่ หรือวางทรัพย์ตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา

 

กรณี การขายฝาก เมื่อเจ้าหนี้วิ่งหนี ลูกหนี้ อ่านบทความได้ที่นี่

 

แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าท่านใช้บริการของ สมาร์ทฟินน์ ทางบริษัทจะมีการช่วยดูแลติดตามทั้งฝั่ง ผู้ขายฝาก และ ผู้ซื้อฝาก ให้กับท่าน เพราะสมาร์ทฟินน์ต้องการสร้างความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

 

 

ถ้าคุณมี ที่ดิน คอนโด บ้าน หรือ อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยากเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อมาบริหารจัดการโดยที่ไม่ได้อยากขายไป ลองเอาทรัพย์สินที่คุณมีมาลงทะเบียนที่นี่ www.smartfinn.co.th น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่แก้ปัญหาให้คุณได้ จริงๆ !

 


 

SMARTFINN
ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน

มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก
บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ
เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ

 

ขายฝาก Smartfinn.gif ดียังไง
ขายฝาก Smartfinn ดอกเบี้ยต่ำ

 

อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th
บริการให้คำปรึกษา ฟรี
โทรศัพท์ 02-937-2289 , 094-445-7975 , 089-664-5359
LINE ID: @smartfinn

 

ขายฝาก_ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์


เกี่ยวกับผู้เขียน

ปริสุทธิ์ รัตนมหาวงศ์ CEO & Co-Founder ของ www.smartfinn.co.th Platform Matching การขายฝาก อสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

Platform Matching