Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

การขายฝาก vs โรงรับจำนำ

การขายฝาก vs โรงรับจำนำ

การขายฝาก vs โรงรับจำนำ

 

โรงรับจำนำอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน การไปจำนำทรัพย์สินที่โรงรับจำนำ เป็นเรื่องที่คนทั่วไปยอมรับหลักการและเข้าใจกระบวนการได้ง่าย ซึ่งแน่นอนว่าการจำนำนั้นสามารถช่วยเหลือสภาพคล่องให้ในการใช้จ่ายประจำวัน หรือ การลงทุนระดับเล็ก (Micro SME) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนทรัพย์สินที่ได้ราคารับจำนำสูงสุดก็คือทรัพย์สินประเภททองคำ ซึ่งจะได้ราคารับจำนำสูงถึง 80-85% ของราคาทองคำ ณ ขณะนั้น ส่วนเรื่องระยะเวลาตามตั๋วจำนำ ก็อยู่ระหว่าง5-6เดือน ถ้าถึงกำหนดแล้วยังไม่ต้องการไถ่ถอน ก็สามารถไปจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยและและต่อสัญญาตามตั๋วจำนำออกไปได้อีกหนึ่งรอบ ส่วนอัตราดอกเบี้ยก็อยู่ระหว่างร้อยละ 0.75-1.25% ต่อเดือน(9-15%ต่อปี) แต่ถ้าครบกำหนดตามตั๋วจำนำและไม่มาต่อดอกเบี้ยหรือไถ่ถอนคืน ทรัพย์สินนั้นก็จะหลุดจำนำและตกเป็นของโรงรับจำนำตามขั้นตอนและกฎหมายที่ระบุไว้โดยสมบูรณ์

 

การขายฝากอสังหาริมทรัพย์ของ Smartfinn ก็มีลักษณะหลายอย่างคล้ายกับการจำนำ ได้แก่
 

1. ราคาขายฝากได้รับการประเมินจากบริษัทประเมินที่มีมาตรฐานเป็นธรรมต่อราคาสินทรัพย์ผู้มาขายฝาก
 

2. มีการกำหนดระยะเวลาขายฝาก 1-3 ปี หรือตามแต่คู่สัญญาตกลงกัน ถ้ามาไถ่ถอนก่อนครบกำหนดเวลาก็จะได้ทรัพย์สินกลับคืนไป ในขณะที่ การขายฝาก Smartfinn ผู้ขายฝากยังมีสิทธิในการอยู่อาศัย/ทำกิจการในทรัพย์สินของตนเองต่อไปได้จนครบกำหนดไถ่ถอน
 

3. สามารถต่ออายุการขายฝากได้ แต่มีสิ่งสำคัญที่แตกต่างไปคือ เงื่อนไขในการต่อสัญญาที่ไม่เหมือนกับการไปจำนำทรัพย์สินต่อโรงรับจำนำ
 

4. Smartfinn ช่วยส่งเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ แปลงสินทรัพย์ที่มีอยู่ ให้เป็นทุนหรือขยายกิจการได้โดยช่วยเหลือในระดับใหญ่กว่าโรงรับจำนำ คือตั้งแต่ Micro-SME ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดใหญ่
 

5. มีดอกเบี้ยเป็นสิ่งตอบแทนเช่นกัน แต่ดอกเบี้ยขายฝากส่วนใหญ่จะมีอัตราสูงมาก คือตั้งแต่ร้อยละ 1-3 %ต่อเดือน(12-36% ต่อปี) แต่ในขณะที่ Smartfinn ให้บริการดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.75% ต่อเดือน (9%ต่อปี) เท่านั้น

 

การขายฝากแตกต่างจากการจำนำ คือ การต้องไปทำการขายฝาก ต้องไปดำเนินการ ณ สำนักงานที่ดิน นั่นเอง โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมและภาษีให้กับกรมที่ดิน รวมทั้งเมื่อมาไถ่ถอนคืน ก็ต้องมีค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนอีกครั้ง

 

รูปแบบของโรงรับจำนำเป็นที่พึ่งยามยากของคนระดับรากหญ้า เสริมสภาพคล่องทางการเงินได้รวดเร็ว และมีดอกเบี้ยควบคุมโดยรัฐ รวมทั้งมีการกำหนดเงื่อนไขเวลาและเงื่อนไขการต่อสัญญาตั๋วจำนำ ที่มีความยืดหยุ่นพอที่จะให้เวลาแก่ผู้จำนำในการไถ่ถอนทรัพย์สินคืน เพียงแต่โรงรับจำนำใช้ได้กับสังหาริมทรัพย์ เช่น แหวนสร้อยทองคำ โทรศัพท์ เท่านั้น แต่เมื่อเป็นทรัพย์สินมูลค่าสูง เช่น ที่ดิน บ้าน คอนโด ที่อยู่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์ การใช้วิธี “ขายฝากจะใกล้เคียงกับโรงรับจำนำ แต่ก็มีความแตกต่างจากการจำนำในโรงรับจำนำ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

 

1. การกำหนดอายุสัญญาตอนแรกต้องได้รับการยินยอมทั้งสองฝ่าย แต่การขอต่ออายุสัญญาขายฝาก จะเป็นอำนาจการตัดสินใจของผู้ซื้อฝาก
2. ดอกเบี้ยในการขายฝากทั่วๆไป จะสูงกว่าดอกเบี้ยโรงรับจำนำมาก ทำให้มีภาระดอกเบี้ยจำนวนมาก ทำให้หาเงินต้นมาไถ่ถอนทรัพย์สินในเวลาอันสั้นยิ่งเป็นไปได้ยาก
3. จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและภาษีให้กับกรมที่ดิน รวมทั้งเมื่อมาไถ่ถอนคืน ก็ต้องมีค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนอีกครั้ง ซึ่งเป็นการทำตามขั้นตอนตามกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ทั้งฝ่ายผู้ขายฝากและฝ่ายนายทุนผู้ให้เงิน

 

การขายฝากกับ Smartfinn ช่วยแก้ปัญหาข้อที่ 1 และ 2 ได้ระดับหนึ่ง โดยการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กำหนดเงื่อนไขและจำนวนปีในการทำสัญญาขายฝาก ระหว่างนายทุนผู้ให้เงินและผู้ขายฝาก ให้สอดคล้องกับความสามารถในการไถ่ทรัพย์คืนของผู้ขายฝาก รวมถึงอัตราดอกเบี้ย Smartfinn ที่ 9% ต่อปี ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเบิกเกินบัญชี(โอดี) ของสถาบันการเงินในระบบ

 

► www.smartfinn.co.th
► ติดต่อสอบถามข้อมูล Line ID: @smartfinn
► โทร 094-445-7975

 


 

SMARTFINN
ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน

มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก
บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ
เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ

 

ขายฝาก Smartfinn.gif ดียังไง
ขายฝาก Smartfinn ดอกเบี้ยต่ำ

 

อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th
บริการให้คำปรึกษา ฟรี
โทรศัพท์ 02-937-2289 , 094-445-7975 , 089-664-5359
LINE ID: @smartfinn

 

ขายฝาก_ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์


เกี่ยวกับผู้เขียน

Smartfinn Team Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

Platform Matching